Nyheder

T&W Medical

Luk
Årsrapport

Årsrapport

2023.03.07

T&W Medical øgede investeringerne i innovation og skabte fremdrift i 2021/22

T&W Medical, holdingselskabet for Tøpholm- og Westermann-familiernes ejerskab i WS Audiology, T&W Holding, UNEEG medical og T&W Engineering m.fl. øgede investeringerne i udvikling og kommercialisering af moderne medicinske løsninger og healthcare-innovation i regnskabsåret 2021/22, der var præget af fremgang i den underliggende drift og markante udsving på de finansielle markeder.

Den samlede omsætning i T&W Medical steg med 14% til 17.493 mio. kr. i 2021/22 drevet af fortsat solid fremgang i koncernens største datterselskab, WS Audiology, der er en førende global høreapparatvirksomhed med 12.000 medarbejdere, som udvikler, fremstiller og sælger høreapparater og relaterede produkter gennem egne salgsselskaber og uafhængige distributører verden over.

Koncernens selskaber øgede de samlede investeringer i forskning og udvikling med 17,5% til 1.336 mio. kr. De fortsatte investeringer styrker innovationskraften og skaber grundlag for fortsat vækst og fremdrift i selskaberne.

”Vi glæder os over den stærke underliggende drift og den fortsatte fremdrift i udviklingsaktiviteterne på tværs af selskaberne i koncernen i 2021/22. Fremgangen blev skabt under usædvanligt vanskelige markedsforhold og understreger det vedholdende fokus på investering i udviklingen af næste generation af medicinsk teknologi og produkter, der kan hjælpe millioner af mennesker og bidrage til at forbedre liv verden over,” siger Lars Nørgaard, administrerende direktør i T&W Medical.

T&W Medical løftede det normaliserede driftsresultat* med 6,5% til 3.584 mio. kr. svarende til en normaliseret EBITDA-margin på 20,5%. Fremgangen kan henføres til den stærke udvikling i omsætningen, et højere bruttoresultat og god omkostningsstyring i WS Audiology, hvilket mere end opvejede de højere investeringer i forskning og udvikling på tværs af koncernens selskaber.

Koncernens resultat var imidlertid kraftigt påvirket af negative valutakursjusteringer af USD-baserede lån, hvilket medførte en markant stigning i de finansielle omkostninger og et samlet tab på 1.820 mio. kr. før skat. Tabet blev realiseret trods den positive driftsudvikling i WS Audiology og gode investeringsresultater i T&W Holding, der blandt andet investerer i noterede og unoterede virksomheder, kapitalfonde, ejendomme, infrastrukturprojekter og alternative aktivklasser.

“Selvom vores investeringsaktiviteter faktisk bidrog med rigtig gode afkast trods voldsom turbulens på de finansielle markeder, førte markante valutakursudsving til et betydeligt tab i regnskabsåret. Udviklingen har efterfølgende rettet sig, og vi forventer i 2022/23 at skabe et fornuftigt afkast, der vil understøtte investeringerne i forskning og udvikling på tværs af vores selskaber,” siger Lars Nørgaard.

T&W Medical vil fortsat investere i forskning og udvikling, kliniske forsøg, organisationsudvikling og kommercialisering på tværs af selskaberne i koncernen i regnskabsåret 2022/23.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Administrerende direktør Lars Nørgaard, telefon +45 44 35 58 06

Klik her for at se årsrapporter