Nyheder

T&W Medical

Luk
Årsrapport

Årsrapport

2024.03.20

T&W Medical forbedrede drift og resultater i 2022/23

T&W Medical, holdingselskabet for Tøpholm- og Westermann-familiernes ejerskab i WS Audiology, T&W Holding, UNEEGTM medical og T&W Engineering m.fl. skabte fortsat fremgang i den underliggende drift og forbedrede resultatet i 2022/23 som ventet trods fortsat volatilitet på de finansielle markeder.

I 2022/23 steg den samlede omsætning i T&W Medical med 5% til 18.371 mio. kr. efter fortsat fremgang i den førende globale høreapparatvirksomhed WS Audiology, der er koncernens største datterselskab med 12.500 medarbejdere, som udvikler, fremstiller og sælger høreapparater og relaterede produkter gennem egne salgsselskaber og uafhængige distributører verden over.

Selskaberne i koncernen øgede de samlede investeringer i forskning og udvikling med 10% til 1.468 mio. kr. Investeringerne udgjorde 8% af omsætningen og styrker innovationskraften samt skaber grundlag for fortsat vækst og fremdrift i selskaberne.

”Vi er tilfredse med, at selskaberne i T&W Medical-koncernen leverede på forventningerne og skabte fortsat fremgang i den underliggende drift, selvom udviklingen på de finansielle markeder var udfordrende. Arbejdet med innovation og investeringerne i udvikling af sundhedsteknologi og -produkter fortsatte med fokus på at skabe bedre liv for mennesker verden over,” siger Lars Nørgaard, administrerende direktør i T&W Medical.

Det samlede driftsresultat (EBITDA) steg 13% til 3.384 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 18,4%. Den positive udvikling var drevet af omsætningsvækst, skalafordele og effektiviseringstiltag samt lavere normaliseringer i WS Audiology.

De finansielle nettoudgifter faldt med 50% til 1.165 mio. kr. efter højere renteindtægter og positive valutakursjusteringer forbundet med ejerskabet af WS Audiology, hvilket mere end opvejede en betydelig stigning i renteudgifterne. Samlet set realiserede koncernen et tab på 92 mio. kr. før skat mod et tab på 1.820 mio. kr. i 2021/22. Fremgangen var drevet af den positive udvikling i WS Audiology, de lavere finansielle nettoudgifter og positive underliggende investeringsresultater i T&W Holding, der blandt andet investerer i noterede og unoterede virksomheder, kapitalfonde, ejendomme, infrastrukturprojekter og alternative aktivklasser.

“Vi forbedrede koncernens resultat markant i endnu et regnskabsår, der var præget af store udsving i renteniveauer og valutakurser. Uroen på de finansielle markeder påvirkede vores investeringsaktiviteter, der imidlertid stadig leverede et udmærket afkast, som kunne bidrage til udviklingsaktiviteterne på tværs af koncernen,” siger Lars Nørgaard.

I regnskabsåret 2023/24 vil T&W Medical fortsat investere i forskning og udvikling, kliniske forsøg, organisationsudvikling og kommercialisering på tværs af selskaberne i koncernen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Administrerende direktør Lars Nørgaard, telefon +45 44 35 58 06