Medtech

T&W Medical ejer og investerer i højteknologiske virksomheder inden for medtech og life science.

WS Audiology (WSA)

WSA er en af de globale ledere inden for høreapparatindustrien. WSA hjælper millioner af mennesker med at genvinde hørelsen og nyde godt af det mirakel, som høresansen er. Med innovative høreapparater og løsninger ønsker WSA at forbedre sundhed, velvære og livskvalitet samt at sikre vidunderlig lyd for alle mennesker. WSA – Wonderful Sound for All.

WS Audiology (WSA)

UNEEG medical

UNEEG medical udvikler innovative og kognitive teknologier, der indsamler, monitorerer og analyserer hjerneaktivitet (EEG). UNEEG medicals første CE-mærkede medicinske udstyr kan bruges til overvågning og diagnosticering inden for epilepsi.

UNEEG medical

T&W Engineering

T&W Engineering udvikler teknologi til diskret langtidsmonitorering, baseret på EEG i kombination med andre sensorer. Teknologien muliggør små og simple bærbare systemer, der giver patienter og læger indsigt i hjernens funktion. En bedre forståelse for hjernens funktion i dagligdags situationer giver nye muligheder for behandling af epilepsi og andre neurologiske udfordringer på et datadrevet grundlag.

T&W Engineering